Показ дописів із міткою quiz. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою quiz. Показати всі дописи

03.12.15

9-th form.GRAMMAR: Using defining and non-defining relative clauses


Relative clauses
Sentence – усе речення від початку до кінця. Може містити в собі багато Clause-ів. Речення бувають складносурядні, коли Clause-и не підпорядковуються одне одному, і складнопідрядні, відповідно:)
Clause – речення, яке є частиною складного речення:
The logo which you prefer looks old-fashioned.
Логотип, якому ви віддаєте перевагу, виглядає старомодним.
Clause 1: The logo looks old-fashioned – Логотип виглядає старомодним.
Clause 2: which you prefer – якому ви віддаєте перевагу
Relative clause – підрядне речення, що виконує в реченні функцію означення.
Утворюється з допомогою відносного займенника (who / which / that), яке ставиться на початку підрядного речення після означеного слова.
Відносний займенник іноді може бути опущений.
Існує два типи підрядних означальних:
Defining relative clauses (уточнюють значення значеного слова):
Non-defining relative clauses (повідомляють додаткову інформацію про означене слово)

11.11.15

Most Common Pronunciation Mistakes Heard in Oral ExamsEven for the most confident students  taking an oral exam can be quite stressful.

There are the most common pronunciation  mistakes students make  with the intention of  going over them.
Make sure you don't make these pronuncation mistakes before you take your next oral exam.

Here is  a quiz  I hope you find it useful!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...