Показ дописів із міткою grammar. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою grammar. Показати всі дописи

03.01.17

Цікаві Інтернет-ресурси у навчанні англійської мови

Думаю, що усі мої колеги, які справді зацікавлені у тому, щоб знайти найефективніші засоби мотивації  своїх учнів у вивченні англійської мови, знаходяться у постійному пошуку цих засобів, намагаються використовувати різні форми та методи роботи. Тим більше, що в наш час стрімкого розвитку комунікаційних технологій таких засобів з'являється все більше щодня. Особисто я використовую багато ресурсів, посилання на які ви можете знайти на правій боковій панелі  мого блогу, але сьогодні я вперше  відкрила для себе просто чудовий ресурс з аудіосупроводом по усім розділам , маю намір використовувати його  для навчання своїх учнів англійської лексики за різними темами, граматики, дієслів,  фразових дієслів, тощо, а також для розвитку навичок аудіювання та говоріння. Посилання на цей ресурс ви знайдете у кінці даного повідомлення.

02.11.16

How to Teach Present Perfect

Most ESL teachers come to this hard realization. Most students who have learned English as a second language, effectively use only three tenses: present, past, and future. And they will most likely make themselves understood, but only by resorting to these three. The present perfect is one of those tenses that is soon forgotten, easily replaced by past simple.
But students don't realize just how important it is that they master it. To ensure your students will not let the present perfect slip into oblivion, it must be taught right. This article provides several clear steps that will help you teach the Present Perfect tense.
How To Proceed

29.04.16

English Grammar Mistake: Common Grammatical Mistakes And How To Avoid Them

The English Language is a difficult beast to tie down. Even those rules which we consider mandatory may actually change very quickly, especially with words moving into ever more fleeting media. However, there are a few mistakes which – for now at least – can make you look very silly…

Most Common English Grammar Mistakes And How To Avoid Them

English Grammar Mistake 1. Its/it’s
Apostrophes should be used to indicate possession, but there is one exception to this rule, and that is the word “it”. Unsurprisingly, this exception gets lots of people confused.

13.01.16

Підготовка до ЗНО.Фразові дієслова


У програмі ЗНО з англійської мови є окрема граматична тема – фразові дієслова. Вказані наступні: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand. Однак, на жаль, не вказано, з якими саме прийменниками треба знати ці дієслова. Доводиться тільки здогадуватись.
Втім, з чогось-таки треба починати.

06.01.16

The story of a comma В англійській кома використовується по-іншому, аніж в українській. 
Подивіться це відео, щоб навчитися правильно розставляти коми, коли пишете англійською.

Артикль


До уваги моїх 10 та 11-класників!

Нещодавно , готуючись до ДПА та ЗНО з англійської мови,
 ми повторювали граматичний матеріал "Атикль".
На  вкладці "Матеріали до уроків" мого блогу ви знайдете дуже стисло , але повно і гарно узагальнений матеріл, в якому вказані випадки вживання/невживання артикля.Також в кінці ви знайдете посилання  на вправи з поданого матеріалу. Сподіваюсь , що після узагальнення теми вправи на вживання артикля вам видадуться легкими.  

16.12.15

ГОТУЄМОСЬ ДО ДПА ТА ЗНО.GRAMMAR REVISION: WORLD-BUILDING (СЛОВОТВІР В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ)


Вживання префіксів il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-


Префіксів існує дуже велика кількість. Як і в українській мові, ці префікси можуть повністю змінювати значення слова. Сьогодні ми розглянемо префікси il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-, що мають заперечне значення, яке ми вживаємо з іменниками, прикметниками чи дієсловами.

03.12.15

9-th form.GRAMMAR: Using defining and non-defining relative clauses


Relative clauses
Sentence – усе речення від початку до кінця. Може містити в собі багато Clause-ів. Речення бувають складносурядні, коли Clause-и не підпорядковуються одне одному, і складнопідрядні, відповідно:)
Clause – речення, яке є частиною складного речення:
The logo which you prefer looks old-fashioned.
Логотип, якому ви віддаєте перевагу, виглядає старомодним.
Clause 1: The logo looks old-fashioned – Логотип виглядає старомодним.
Clause 2: which you prefer – якому ви віддаєте перевагу
Relative clause – підрядне речення, що виконує в реченні функцію означення.
Утворюється з допомогою відносного займенника (who / which / that), яке ставиться на початку підрядного речення після означеного слова.
Відносний займенник іноді може бути опущений.
Існує два типи підрядних означальних:
Defining relative clauses (уточнюють значення значеного слова):
Non-defining relative clauses (повідомляють додаткову інформацію про означене слово)

РІЗНИЦЯ МІЖ SHALL ТА WILL


Відмінності між американським і англійським варіантами англійської мови  можуть здатися незначущими , однак тільки до тих пір , поки ви не починаєте спілкуватися з носіями мови. І хоча сьогодні в суспільстві намагається вкоренитися переконання, що в обох варіантах доречно використання одного тільки модального дієслова will , насправді це не зовсім так. Тому знати , коли ж краще сказати shall , коли — will необхідно , якщо ви хочете порозумітися з місцевим населенням і навіть … запобігти деяким непорозумінням !
Shall і will допоміжні модальні дієслова , що використовуються для утворення майбутнього часу . У реченні вони займають місце після підмета.

01.12.15

Вживання вигуків в англійській мові


Вигук – частина мови в англійській мові, яка виражає широкий спектр емоцій, але не називає їх. Часто вигуки є дуже короткими і складаються лише з одного слова.
Вигуки в англійській мові можуть виражати наступні емоції:


03.11.15

Змішаний тип умовних речень (Mixed Conditionals)


Умовні речення - дуже цікава тема для тих, хто бажає освоїти всі тонкощі англійської мови і вміти висловити всі свої «умовні» думки легко і правильно. Погодьтеся, що говорити про те, що було, є чи буде - це тільки основа основ. Люди ж з продвинутим англійським хочуть не зволікати і не замислюватися про те, як сказати, що було б, якби ви вчинили інакше, або що трапиться, якщо ви чогось, наприклад, не зробите. Тобто вони хочуть вміти правильно поєднувати умовні речення різних типів.
Що ж таке Mixed Conditionals?

Іноді подія, про яку йде мова в головному реченні, і умова підрядного речення можуть відноситися до різних моментів часу: умова - до минулого, а наслідок - до справжнього / майбутнього або навпаки. У такому випадку ми маємо справу зі змішаним типом умовних речень. І ми можемо використовувати різні комбінації часів дієслів у головному і підрядному реченнях, ті, які найбільше підходять за змістом.

Таким чином, в граматиці прийнято виділяти три типи змішаних умовних речень.

У першому типі змішаних умова відноситься до минулого (Type 3), а наслідок - до теперішнього або майбутнього (Type 2).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...