16.08.16

Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2016-2017 навчальному році

Геополітичні, комунікаційні та технологічні зміни в суспільстві втягнули як в безпосереднє так і в опосередковане спілкування доволі велику кількість людей різноманітного віку, професій, інтересів. Відповідно зросли і потреби у використанні іноземних мов. Особливо актуальним на сьогодні є інтерактивний підхід до вивчення іноземних мов, у сфері розвитку культури мовлення, та розвиток таких компетенцій як: мовна, мовленнєва і соціокультурна. Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні міжпредметна інтеграція, багаторівневість, варіативність та орієнтація на міжкультурний аспект в оволодінні мовами.Нові завдання вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.
Слід враховувати, що навчальні програми з іноземних мов не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об'єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.
Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між класами.
Інваріанта складова Типового навчального плану основної школи  забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні Державного стандарту.
Якість   загальної   середньої   освіти   забезпечується   через   реалізацію   інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів. Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.
а також тут (стор.12 ) ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ У 2016/2017 Н.Р.

Немає коментарів :

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...