16.12.15

ГОТУЄМОСЬ ДО ДПА ТА ЗНО.GRAMMAR REVISION: WORLD-BUILDING (СЛОВОТВІР В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ)


Вживання префіксів il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-


Префіксів існує дуже велика кількість. Як і в українській мові, ці префікси можуть повністю змінювати значення слова. Сьогодні ми розглянемо префікси il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-, що мають заперечне значення, яке ми вживаємо з іменниками, прикметниками чи дієсловами.

Il – вживається зі словами, що починається з приголосної  l:
Logical – illogical (логічний - нелогічний); legible – illegible (розбірливий - нерозбірливий)

Ir – вживається зі словами, що починається з приголосною r:
Responsible – irresponsible (відповідальний - безвідповідальний);

Replaceable – irreplaceable (замінний - незамінний);

Im – як правило вживається перед прикметниками, що починаються з приголосної p:
Polite – impolite (ввічливий - неввічливий);

Personal – impersonal (персональний - безликий);

In – частіше всього вживається:
Перед сполученням букв ac: accurate – inaccurate (точний - неточний); active – inactive (активний - неактивний). АЛЕ unacceptable – неприйнятний

Перед приголосною c: coherent – incoherent (зв'язаний – незв’язний); capable – incapable (здібний - нездатний)

Виключення: informal – неформальний; inarticulate – невнятний;

З префіксом un- можна утворити найбільшу кількість слів з протилежним значенням, також він є основним при утворенні у дієслів. Нажаль, не існує чіткого правила, коли і де його можна вживати. Тому слова з цим префіксом треба просто запам’ятати. Але існують деякі часткові випадки, які зможуть вам допомогти:
Найчастіше всього вживається перед приголосними в прикметниках і дієприкметниках: useable – unusable (придатний - непридатний); attractive – unattractive (привабливий - непривабливий)

Перед приголосними: bearable – unbearable (терпимий - нестерпний); daunted – undaunted(який лякає - безстрашний); welcoming – unwelcoming (дружелюбний - недружелюбний); natural – unnatural (природній - неприродній);

Дієслова з un- найчастіше всього мають не заперечне значення, а протилежне: do – undo (защепити - розщепити); chain – unchain (скувати - звільнити)

Префікс dis- може надати трохи плутанини у вживання заперечних префіксів, так як dis- може вживатися перед голосними, також як і деякі інші префікси. У випадку з –dis треба просто запам’ятати:
Прикметники і дієприкметники: advantageous – disadvantageous (переважний - невигідний); organized – disorganized (організований - неорганізований);

Слова, що починаються літери h, що вимовляється: harmonius – disharmonius (гармонічний - негармонічний); heartened – disheartened (запальний - сумовитий)

З деякими словами, що починаються з приголосної: passionate – dispassionate (пристрастний - безпристрасний); respectful – disrespectful (поважний - неповажний);

З іменниками і дієсловами: dissatisfy – не задовольняти; disabuse – виводити із омани; disability – інвалідність.

Для того, аби краще запам’ятати префікс mis- асоціюйте її з чимось «неправильним», «помилковим», так як найчастіше вона вживається саме в цьому значенні.
Misfortune – невдача; misdial – набрати неправильний номер; misleading – що вводить в оману

Останній префікс non- вживається досить рідко, він походить від частки no, інодіможе замінюваит інші префікси (наприклад -un)
Unprofessional – nonprofessional (непрофесійний); nonrecoverable – unrecoverable (не відновлювальні)

Ці невеликі правила можуть полегшити для вас розуміння вживання префіксів з заперечними значеннями, але, нажаль, існує дуже багато виключень, які необхідно просто запам’ятати. Якщо у вас є можливість, то краще всього кожний окремий випадок дивитися в словнику.

Немає коментарів :

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...